Skip to main content

Våra vatten

Hamptjärn

Röding och regnbåge.

Rullstolsburna har fritt fiske i Hamptjärn och Agntjärn.
Handikappanpassade bryggor i båda tjärnarna.

Agntjärn

Öring och röding.

Flugfiske med flytring är tillåtet i Agntjärn!