Skip to main content

Bollsta FVF

Hamptjärn – Agntjärn

Information

Bollstabruk ligger mellan Kramfors och Sollefteå efter riksväg 90. Här finns vi Bollsta Fiskevårdsförening som bildades 1953. Vi bedriver friskvård och fiskevård. Här finns 2 tjärnar med put and take fiske med öring, röding och regnbåge,samt Bollstaån med vild öring och harr.

För att komma till våra tjärnar så tar man av från riks 90 vid bron i Bollstabruk och åker mot Herrsjön.

Regnbågskungen

Vinnare 2016 Jan Nordström
Vinnare 2017 Ulf Andersson
Vinnare 2018 Tommy Adolfsson
Vinnare 2019 Dennis Ödman

Vinnare

Fiske
& bilder

Bilder från tjärnarna