Skip to main content

Regler

Fiskeregler gällande inom Bollsta fiskevårdsförening.

¤ All användning av fiskrom är förbjuden (p.g.a smittorisk).

¤ All mäskning d.v.s utläggande av majs, maggot, mask, ost eller annat ämne är förbjudet i vattnen.

¤ Allt fiske från båt / gummibåt samt nätfiske är förbjudet.

¤ Ett spö per fiskare är tillåtet.

¤ Max 3 fiskar/kort.

¤ Fångad fisk avlivas omedelbart.

¤ Upptagen fisk får ej återutsättas.

¤ Fiskeförbud råder i Bollstaån under tiden 1/9 – 30/10.

¤ Årskort gäller ej vid evenemang vid tjärnarna (premiärer och tävlingar).

¤ Fiskekortet är personligt, får ej överlåtas.

Överträdelser av gällande regler medför förverkande av fiskerätten samt ev.åtal.