Information

Hamptjärn
Röding & Regnbåge 

Agntjärn
Röding & Öring

Vi tar swish endast på premiärer / fisketävlingar samt vid köp av årskort.

Fiskekort kan du köpa hos: 

Woody Nyland
OK/Q8 Kramfors.
Järnvägskiosken  Kramfors
Coop Nära Bollstabruk
Även kortlåda Idrottsv. 8 Bollstabruk  (Olle Nilsson)

Dagkort: Gäller under det datum kortet är utfärdat. 
Medlem 100:- 
Icke medlem 120:-
Medlem /ungdom upp till 18 år 30:- 
Ungdom icke medlem upp till 18 år 50:-

Bollstaån: 30:- Säsongskort endast medlemmar 100:- Ungdom medlem 60:- upp till 18 år.

Ungdom upp till 15 år fiskar fritt med förälders sällskap ( 3 fiskar per kort ). Gäller ej vid fisketävlingar.

Fiskekortet är personligt, får ej överlåtas.

Extrakort: 150:- max ett extrakort/dag. Vid utplanteringsdagar säljs inga extrakort. 

Årskort för vuxna medlemmar: 1500:-
Ungdomar upp till 18 år: 400:-
Årskortet gäller fr.o.m det datum man köpt det och ett år framåt.
Årskort gäller ej vid premiärer och fisketävlingar.
Årskortet är personligt, kan ej överlåtas.
Årskort kan du köpa av:
Olle Nilsson            076 8117110
Tomas Svedberg    070 6423778
Eivor Svedberg       070 5378301
Tommy Söderlund 070 5665338

Fiske får endast bedrivas med ett spö per fiskare, Max 3 fiskar per kort.

För att komma till Agntjärn och Hamptjärn tar man av från riksväg 90 vid bron i Bollstabruk och åker mot Herrsjön.