KM Bollsta FVF

P.g.a rådande omständigheter blir det inget klubbmästerskap i pimpling nu i vår.
Vi avvaktar med tävlingen till hösten/vintern 2020.
Mvh: Hans Djupenström