Hamptjärn och Agntjärn öppen för fiske.

Vi gratulerar Johan Warne till att ha krokat den märkta rödingen i Agntjärn.
En märkt röding simmar fortfarande i Hamptjärn. Får ni en märkt röding på Hamptjärn, kontakta Eivor Svedberg på tel: 0705378301 då vinner ni ett årskort på föreningens vatten.